nedeľa 16. júna 2024

Nové Zámky/Zúgov

 

Na okraji Nových Zámkov v smere na Bánov, v záhradkárskej lokalite Zúgov, sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého. Baroková socha z roku 1764 bola  viac ako tridsať rokov v dezolátnom stave. V roku 2016  dostala celkom nový vzhľad. Stalo sa tak vďaka Občianskemu združeniu Za troma mostami. To sa rozhodlo obnoviť túto neregistrovanú kultúrnu pamiatku a umiestniť ju na pôvodné miesto do vytvoreného parčíka. V máji 2013 požiadalo združenie Krajský pamiatkový úrad v Nitre o súhlas s reštaurovaním sochy ako i s jej premiestnením na pôvodné miesto.

 

 


 

  POZRI AJ NA MAPE