nedeľa 24. septembra 2023

Lukáčovce

 
Na križovatke cesty č. 1676 s ulicou Svätomartinská stojí socha sv. Jána Nepomuckého. Je v biskupskom rúchu, v náručí drží kríž s telom Krista. Táto socha pravdepodobne vznikla z iniciatívy Juraja Fándlyho, veľkého slovenského národovca, ktorý bol lukáčovským kaplánom.  Okolo postavy je vytesaný nápis DIFFAMARE CAVE NAM REVOCARE GRAVE 1781, čo znamená "Chráň sa ohovárať, lebo ťažko je odvolávať”.