sobota 23. júla 2022

Divina

 

Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1796 sa nachádza pred farou. Pôvodne stála vedľa cesty pri vstupe do Diviny. V roku 1822 po veľkej povodni voda podstavec podmyla a zhodila. Sochu po záchrane z vody aj spolu s podstavcom premiestnili na terajšie miesto pod farou
 
 
 


 


 

  
 

 
 


 
 
 


 

štvrtok 14. júla 2022

Čierny Brod

 

V obci Čierny Brod sa socha sv. Jána Nepomuckého nachádza na Hlavnej ulici, kúsok od mosta cez rieku Dudváh.

 

  

 


  POZRI AJ NA MAPE

 

piatok 8. júla 2022

Mostová

 

Socha sv.Jána Nepomuckého stojí pred rímskokatolíckou farou vedľa kostola sv. Kríža. .Na podstavci polychrómovej kamennej sochy je menoslov obecného vedenia z roku 1800, kedy bola socha postavená. Pôvodne stála na močaristom mieste, kde v súčasnosti stojí čárda Turul. Socha sv. Jána Nepomuckého mala chrániť obec pred povodňami Na dnešné miesto bola preložená v roku 1989. 

 


  POZRI AJ NA MAPE

 

streda 6. júla 2022

Čierna Voda

 

V centre obce Čierna Voda v okrese Galanta sa pri hlavnej ceste nachádza kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého. Neskorobaroková kaplnka pochádza z roku  1782. Upravovaná bola v roku 1983. Má štvorcový pôdorys s polkruhovým uzáverom. V roku 1998 bola  vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

POZRI AJ NA MAPE

 

utorok 5. júla 2022

Gajary

 

Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole je aj so svojím podstavcom položená na murovanom piadestáli v tvare veľkého hranola. Z nápisu v kartuši podstavca sú na 1. riadku zaznamenané iniciály A(nno) D(omini) - roku pána, vzťahujúce sa k roku 1748. V 2. riadku by to mohli byť iniciály neznámeho donora sochy. Súvislosť roku 1600 s obcou nepoznáme, v literatúre sa udáva, že orientačne od toho roku sa ešte nesvätorečený spovedník Ján Nepomucký stáva patrónom Čiech.

 

               
 

 

Na konci Továrenskej ulice  bola ešte donedávna v zničenom stave socha sv. Jána Nepomuckého. Na mieste tu ležalo torzo sochy a kusy zlámaného podstavca. Táto socha  bola zaznamenaná už počas 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existovala  v 2. polovici 19. storočia.
V roku 2017 bola  socha zrenovovaná a znovu vysvätená.

 


 

 


 


.

POZRI AJ NA MAPE