štvrtok 19. septembra 2019

Veľké Úľany


Socha sv. J. Nepomuckého stojí na malej zelenej ploche na križovatke ulíc Štefana Majora a Hlavná. Na podstavci je nápis v maďarčine, ktorý oznamuje, že socha vznikla v roku 1862 na pamiatku veľkej povodne, ktorá bola v tom istom roku a socha naznačuje hranicu povodne.
 

klikštvrtok 12. septembra 2019

Trhová Hradská


V Trhovej Hradskej stojí socha Nepomuckého pri ceste blízko križovatky s Rybárskou ulicou. Socha je vytesaná z pieskovca a pochádza pravdepodobne z roku 1739.


klik streda 11. septembra 2019

Gabčíkovo


Na Námestí sv. Trojice v záhrade Kostola sv. Margity sa nachádzajú zo severnej strany kostola tri sochy svätých. Jednou z nich je aj rokoková socha sv. Jána Nepomuckého.

klik