nedeľa 21. apríla 2019

Vysoká pri Morave


Okolo tejto sochy Nepomuckého vo Vysokej pri Morave som išla na bicykli už x-krát, ale ani raz som si ju nevšimla. Nachádza sa v priestore medzi riekou Morava a hlavnou cestou, no nenápadná je preto, lebo je schovaná v malej kaplnke za zasklenými dverami. Kvôli tomu sa mi aj veľmi zle fotila. Viac som videla v odraze seba ako to, čo bolo za sklom. Kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého vznikla v roku 1738 na náklady obecných mlynárov.klik

sobota 20. apríla 2019

Láb


Socha sv. Jána Nepomuckého za obcou Láb pri ceste do Vysokej pri Morave je datovaná letopočtom 1732, vytesanom na podstavci. Donorom sochy bol zemepán Pállfy, ktorý má na podstavci reliéf erbu. Socha bola zreštaurovaná v 90-tych rokoch minulého storočia.
piatok 19. apríla 2019

Plavecký Štvrtok


V pozadí škaredý múr a za ním trčiace traktory, v popredí parkujúce osobné autá. Z druhej strany čochvíľa zatieni výhľad na sochu teraz ešte len pučiace listy strom. Už dávno sa mi tak zle nefotila socha Nepomuckého ako práve v Plaveckom Štvrtku. Táto socha z roku 1898 sa nachádza skoro na konci obce pri ceste smerom do Lábu.


klik


štvrtok 18. apríla 2019

Podivín


V juhomoravskom mestečku Podivín, vzdialenom len necelých 15 km od okresného mesta Břeclav, sa nachádza rokoková socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá pochádza z tretej štvrtiny 18. storočia. Táto socha svätca stávala skôr na kamennom moste cez vodnú priekopu pri mestskej Hornej bráne v smere na Brno. Po zániku mestských hradieb, ktoré boli rozobrané v priebehu rokov 1700 1874 na výstavbu celého radu vrchnostenských stavieb v Břeclavi, pivníc vo V. Bílovice, vrchnostenského šenku a panského dvora v Podivíne, bola niekoľkokrát presunutá na  súčasné miesto.

streda 17. apríla 2019

Lednice


Nadživotná baroková socha stojí v centre obce, len kúsok od Obecného domu. Pôvodne bola situovaná v centre obce Lednice, ale v sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola z ideologických dôvodov deponovaná a premiestnená na odľahlé miesto, mimo zorného poľa vtedajších návštevníkov. V hustom kríkovom poraste celý objekt bez povšimnutia postupne chátral až do roku 2015. Tamojšia obecná iniciatíva sa zaslúžila o komplexné reštaurovanie diela a jeho opätovné prinavrátenie do centra, k miestnej radnici.Břeclav


V priestoroch záhrady kostola Navštívenia Panny Márie v Břeclavi Poštornej je táto nedávno zrekonštruovaná socha sv. Jána Nepomuckého. Socha pochádza z roku 1909.
pondelok 15. apríla 2019

Hlohovec


Baroková socha sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia. Je umiestnená v blízkosti jaskynky Lurdskej Panny Márie. Socha sa pôvodne nachádzala na ulici Závalie, odkiaľ bola premiestnená na miestny cintorín.
nedeľa 14. apríla 2019

Leopoldov


V Leopoldove je socha sv. Jána Nepomuckého neďaleko kostola sv. Ignáca z Loyoly. Stojí tesne za plotom, za ktorým je pravdepodobne farský areál. Rokoková socha svätca pochádza z druhej polovice 18. storočia.
utorok 2. apríla 2019

Malinovo


V tomto roku som hľadáčikom objektívu môjho fotoaparátu zamierila na sochu Nepomuckého zatiaľ iba raz. Stalo sa tak 11.3. v obci neďaleko Bratislavy, v Malinove. V areáli cintnorína v zaskelenej kaplnke stojí súsošie sv. Jána Nepomuckého z roku 1739. Podľa reprodukcie starej rytiny miestneho kaštieľa z 19. storočia stálo ešte v r. 1880 pred padacím mostom. Neskôr bolo premiestnené k ceste a časom sa značne poškodilo.


Keďže je súsošie za sklom, v ňom sa odráža aj okolitý svet.