streda 30. októbra 2019

Hrušovany


Už štyri roky stojí socha sv. Jána Nepomuckého v centre obce priamo oproti kostolu sv. Martina. Pôvodne sa nachádzala neďaleko rieky Nitra. Nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok spôsobil, že sa socha nachádzala v zlom technickom stave. V posledných rokoch bola natoľko zarastená okolitou vegetáciou, že ju takmer nebolo vidieť. V súčasnosti vyzerá na novom mieste takto:


klik 
    


štvrtok 24. októbra 2019

Studienka


V parčíku pri budove pošty je združená trojica sôch svätých na samostatných murovaných podstavcoch. Najstaršia z nich je pravdepodobne socha sv. Jána Nepomuckého, ktorej donorom mal byť v roku 1797 Ondrej Cigánek.

 klik 
   


štvrtok 3. októbra 2019

štvrtok 19. septembra 2019

Veľké Úľany


Socha sv. J. Nepomuckého stojí na malej zelenej ploche na križovatke ulíc Štefana Majora a Hlavná. Na podstavci je nápis v maďarčine, ktorý oznamuje, že socha vznikla v roku 1862 na pamiatku veľkej povodne, ktorá bola v tom istom roku a socha naznačuje hranicu povodne.
 

klikštvrtok 12. septembra 2019

Trhová Hradská


V Trhovej Hradskej stojí socha Nepomuckého pri ceste blízko križovatky s Rybárskou ulicou. Socha je vytesaná z pieskovca a pochádza pravdepodobne z roku 1739.


klik streda 11. septembra 2019

Gabčíkovo


Na Námestí sv. Trojice v záhrade Kostola sv. Margity sa nachádzajú zo severnej strany kostola tri sochy svätých. Jednou z nich je aj rokoková socha sv. Jána Nepomuckého.

klik 
piatok 30. augusta 2019

Viedeň 4.


K doteraz na tomto blogu zverejným fotografiám  mi pribudli ďalšie sochy sv. Jána Nepomuckého vo Viedni. Posledná viedenská Nepomuckýtour bola doteraz najúspešnejšia zo všetkých. Stalo sa tak  vďaka tomu, že som mala pri sebe človeka, ktorý je rodený Viedenčan.

Apostelgasse 

Na zelenom priestranstve pred Erdbergským farským kostolom sv. Petra a Pavla je táto socha Jána  Nepomuckého. Pôvodne bola umiestnená v nike domu na Apostelgasse 2, tu bola v roku 1971 zrušená. Od roku 1977 je na súčasnom mieste. 
Am Tabor

Kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na severnej strane Taborstraße pred domom č. 89. Postavená bola v roku 1729. Nachádza sa v nej kamenná socha svätca. Aj táto kaplnka stála pôvodne o niekoľko metrov ďalej smerom na juh, bola preložená pri stavbe električkovej trate v roku 1963.


Taborstrasse

Síce na tej istej ulici, ale viac ako jeden kilometer vzdialeného areálu kostola, kláštora a cirkevnej nemocnice Milosrdných bratov, som vo dvore kláštora vďaka ochote pracovníčky lekárne mohla vyfotiť túto sochu Nepomuckého.


Strasse des Achten Mai 

Socha Nepomuckého je jednou zo sôch, ktoré zdobia exteriér katolíckeho kostola Votivkirche- Ten sa nachádza v priestore medzi námestím Rooseveltplatz a ulicou 8. mája.

Lederergasse

O tom, ako som hľadala túto sochu, som napísala viac TU.
Socha je vo dvore, momentálne neprístupnom kvôli stavebným prácam. Vo viedenskom zozname sôch Nepomuckého je uvedené, že táto socha sa nachádza na Jodok-Fink-Platz. V areáli kláštora piaristov sa nachádza na južnej fasáde kostola v postavenom v 3. štvrťroku 19. storočia.klik