nedeľa 26. júna 2022

Púchov

 

V Púchove sa nachádzajú tri sochy Nepomuckého. Ani jedna už nestojí na svojom pôvodnom mieste. Dve z nich som našla bez problémov, pretože sú v centre mesta,  tú tretiu som našla až pri spiatočnej ceste na stanicu. Tú som však nefotila, pretože je na súkromnom pozemku. Spoza plota sa ju fotiť nedalo, lebo okolitá zeleň mi v tom bránila..

Ako prvú som našla sochu na Námestí Slobody, neďaleko farského kostola.  Súsošie zachytáva spomínaného svätca s anjelom. Pôvodne stálo pred už neexistujúcim Marczibányiovským kaštieľom. Pochádza z roku 1773 a erb na jeho podstavci naznačuje, že ho dali postaviť vlastníci uvedeného kaštieľa. Sv. Ján držal pôvodne v jednej ruke kríž s Kristom a palmovú ratolesť. Na súčasné miesto bolo súsošie presunuté v roku 1931 a neskôr boli okolo neho vysadené 4 lipy.. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


 

Druhú sochu sv. Jána Nepomuckého som našla za farou katolíckeho kostola, hneď oproti Cirkevnej základnej škole Sv. Margity. Táto pôvodne stála v parku pri Župnom dome a podľa legendy tu bola postavená svätcovi z vďačnosti za to, že pri jednej z povodní sa na neďalekom topoli zachránili ľudia. Je pravdepodobné, že to bola doteraz najväčšia zaznamenaná povodeň na Váhu v roku 1813, kedy sa v Púchove utopilo údajne až 75 osôb. V 80. rokoch bola socha vandalmi zničené, no neskôr zreštaurovaná a osadená na nové - súčasné miesto. Zaujímavosťou je už takmer neviditeľný reliéf na dolnej časti podstavca, ktorý zobrazuje topiacich sa Púchovčanov a strechy domov trčiace nad vodami Váhu.

 

 


 
  
 

 

Tretia socha stojí v záhrade rodinného domu na druhom brehu Váhu. Pôvodne stála v bielej kaplnke, ktorá už neexistuje.Ako som písala vyššie, priamo k soche sa nedá dostať. Mala som od internetovej priateľky z Púchova telefónne číslo na majiteľku domu, ale nepokúšala som sa jej volať.


POZRI AJ NA MAPE