streda 22. mája 2019

Dunajská Lužná


Kaplnka so soškou sv. Jána Nepomuckého v Dunajskej Lužnej sa nachádza na konci Jánošíkovskej ulice len kúsok od hrádze a cyklistického chodníka smerom na Kalinkovo.klikpondelok 20. mája 2019

Rohožník


V obci na ulici Pri potoku je socha sv. Jána Nepomuckého v prístrešku, ktorý možno považovať za malú kaplnku. Socha sv. Jána, z pálenej hliny je datovaná na začiatok 18. storočia. Bola postavená z dôvodu vtedy sa rozširujúceho kultu českého protireformačného svätca Nepomuckého. Zemepáni Pálffyovci boli katolíci a takéto sochy kúpili a dali takmer do všetkých obci vo svojom panstve. Pôvodne stála socha na podstavci pri starom obecnom úrade, bola obrátená ku kostolu, ale často bývala poškodzovaná vodou. Začiatkom 20. storočia bola  socha premiestnená na terajšie miesto a vtedy k nej postavili spomenutú kaplnku. V roku 2009 bol pre sochu vystavaný nový prístrešok.


klik 

nedeľa 19. mája 2019

Sološnica


Pri vstupe do areálu kostola v Sološnici sa na pravej strane nachádza socha sv. Jána Nepomuckého. Na podstavci je viditeľný rok 1808. Socha znázorňuje svätca ako kňaza v rochete s biretom na hlave a v kožušinovom plášti, v rukách drží krucifix. Nejedná sa o pôvodné umiestnenie sochy. Voľakedy stála socha na moste cez Sološnický potok. V roku 1965 bola premiestnená na dnešné miesto pred kostolom.
klik

Aj vám sú pojmy ako rochet, biret a im podobné neznáme? Mne boli, preto som hľadala, čo znamenajú. Našla som to TU.

utorok 7. mája 2019

Závod


Pri hlavnej ceste vedúcej z Veľkých Levár do Moravského Svätého Jána stoja v obci Závod v blízkosti požiarnej zbrojnice tri sochy svätých. Medzi nimi je aj socha sv. Jána Nepomuckého.  Socha vznikla okolo roku 1748. V roku 2015 prišlo k obnove sochy, bol pod ňou inštalovaný nový murovaný podstavec. Je to kópia pôvodnejšieho barokového podstavca sochy zhotoveného podľa starších fotografií.

 
Ani nie pol kilometra od trojice sôch, len kúsok za farou,  stojí ďalšia socha sv. Jána Nepomuckého na križovatke ulíc Štúrova a Družstevná.