nedeľa 25. júla 2021

Chtelnica 2.

Tak ukrytú sochu pred verejnosťou, ako je táto v Chtelnici, som ešte nehľadala. Veď som v Chtelnici bola kvôli tomu až dvakrát. Na prvý raz som bez problémov našla tú, ktorá sa nachádza na námestí pod kostolom. No túto druhú sa mi nedarilo nájsť. Preto som sa obrátila o pomoc na obecnom úrade v obci. Odtiaľ mi napísali, kde mám sochu hľadať. No i tak to nebolo jednoduché.  Socha je umiestnená v časti obce zvanej Panšula a pochádza z prvej polovice 18. storočia. K soche nebol ani poriadny odstup na fotenie, obloha mi tiež nepriala.

  

 

nedeľa 11. júla 2021

Ostrihom 2.

Pri druhom pokuse nájsť sochy sv. Jána Nepomuckého sa mi darilo oveľa viac, ako pri prvom. Však som aj bola oveľa lepšie pripravená. Na mape  som mala presne zaznačené, kam mm ísť hľadať.

Ako k prvej som sa vybrala k soche na predmostí najnovšieho ostrihomského mosta, Mosta sv. Alžbety. Socha stojí na konci promenády popri Malom Dunaji.  Je zobrazený v kňazských šatách, s hermelínovým plášťom na pleci, birétom na hlave a krížom na ruke. Škoda, že na skle sa odráža všetko okolie.


 

Už cestou k prvej soche som si v diaľke všimla aj tú, ku ktorej som prišla cestou späť ako k druhej. Táto sa nachádza na ulici Pór Antál tér v susedstve kostola sv. Petra a Pavla. Kamenná socha Nepomuckého je umiestnená do oplotenia múru farského kostola len kúsok od centra mesta.

Poslednou ostrihomskou sochou toho dňa bola socha na opačnom konci mesta, na Námestí hrdinov. V blízkosti kostola sv. Juraja je umiestnená maľovaná kamenná socha, ktorá stojí na podstavci s vpísaným soklom a rímsou. Pochádza z roku 1818. Pôvodne stála pred bránou chrámu, pri usporiadaní námestia ju preložili na terajšie miesto.

  POZRI AJ NA MAPE

 

streda 7. júla 2021

Mužla

Socha, na ktorú som sa musela pýtať, pretože stojí mimo ciest, po ktorých som cez túto obec doteraz prechádzala. Ochotná mladá pani ma k soche nasmerovala. Socha stojí pri ceste č. 1464.

  

 POZRI AJ NA MAPE

 

nedeľa 4. júla 2021

Obid

Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého stojí vpravo pri hlavnej ceste zo Štúrova do Obidu

  .  POZRI AJ NA MAPE

 

piatok 2. júla 2021

Kravany nad Dunajom

V blízkosti rozhľadne pri brehu Dunaja sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého. Kamenná socha je osadená na mramorovom podstavci. Pochádza z roku 1843.

 

  POZRI AJ NA MAPE