nedeľa 11. júla 2021

Ostrihom 2.

Pri druhom pokuse nájsť sochy sv. Jána Nepomuckého sa mi darilo oveľa viac, ako pri prvom. Však som aj bola oveľa lepšie pripravená. Na mape  som mala presne zaznačené, kam mm ísť hľadať.

Ako k prvej som sa vybrala k soche na predmostí najnovšieho ostrihomského mosta, Mosta sv. Alžbety. Socha stojí na konci promenády popri Malom Dunaji.  Je zobrazený v kňazských šatách, s hermelínovým plášťom na pleci, birétom na hlave a krížom na ruke. Škoda, že na skle sa odráža všetko okolie.


 

Už cestou k prvej soche som si v diaľke všimla aj tú, ku ktorej som prišla cestou späť ako k druhej. Táto sa nachádza na ulici Pór Antál tér v susedstve kostola sv. Petra a Pavla. Kamenná socha Nepomuckého je umiestnená do oplotenia múru farského kostola len kúsok od centra mesta.

Poslednou ostrihomskou sochou toho dňa bola socha na opačnom konci mesta, na Námestí hrdinov. V blízkosti kostola sv. Juraja je umiestnená maľovaná kamenná socha, ktorá stojí na podstavci s vpísaným soklom a rímsou. Pochádza z roku 1818. Pôvodne stála pred bránou chrámu, pri usporiadaní námestia ju preložili na terajšie miesto.

  POZRI AJ NA MAPE

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára