sobota 23. marca 2019

Trnava


Na rohu budovy, v ktorej sídli Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity je socha sv. Jána Nepomuckého.