nedeľa 10. februára 2019

Bratislava


Bratislavské sochy Nepomuckého som zbierala niekoľko rokov. Tie najznámejšie som mala hneď, ale o niektorých sa v tom čase, kedy som ich hľadala, nepísalo ani na internete. Na niektoré som prišla náhodou, o iných mi povedali ľudia, ktorí vedeli, že sa tejto zábavke venujem.

Ako prvú bratislavskú sochu, vlastne súsošie, som fotila to, ktoré sa nachádza na jednom z nádvorí Primaciálneho paláca. Dnes už toto miesto dokonca nazývajú Nádvorím Jána Nepomuckého, hoci na mape takéto označenie nenájdete.

Viac informácií o súsoší sa dočítate TU.Azda najznámejšia bratislavská socha Nepomuckého je tá, ktorá stojí na najstaršom bratislavskom moste. Ide o Michalský most, ktorý plekleňuje vodnú priekopu (dnes už bez vody). Sochu  sv. Jána Nepomuckého dal na toto miesto umiestniť Bratislavský okrášľovací spolok v roku 1898.
 
V Starom meste na budove Kňazského seminára je v stene obrátenej do Rudnayovho námestia, veľmi blízko Dómu, nika, v ktorej je tiež socha sv. Jána Nepomuckého.


Kostol Najsvätejšej Trojice, Žižkova ulica. Socha Nepomuckého stojí pri bráničke, ktorou sa vchádza do kostolného dvora.V Devíne, na Slovanskom nábreží, v blízkosti severnej hradnej brány, stojí táto socha. Kamenná socha svätca je na volútovom podstavci. Stojaci svätec je zobrazený v šatách mnícha, na rukách s krížom s Ukrižovaným Kristom.

V mestskej časti Devínska Nová Ves je socha sv. Jána Nepomuckého na hranolovom podstavci  situovaná vo vstupnej časti areálu r. k. kostola Sv. Ducha. Svätec stojí v miernom predklone, oblečený je do cirkevného rúcha, na hlave má biret. V ľavej ruke drží zatvorenú knihu, atribút, ktorý držal v pravej ruke už chýba. Podľa písomných prameňov je to najstaršia socha v Devínskej Novej Vsi. Hoci pochádza z roku 1731, na mňa tak vôbec nepôsobí.V Devínskej Novej Vsi je v uličnej zástavbe na Mýte maličká kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého.
Na opačnom konci mesta, v mestskej časti Rusovce, je socha Nepomuckého súčasťou Stĺpa Najsvätejšej trojice. Pochádza z roku 1748. Podstavec, na ktorom sochy stoja, je na každej strane doplnený erbami. Ide o erb Rusoviec, a erby troch rodov, ktorým v minulosti patrilo rusovské panstvo - Zichyovcov, Henckelovcov a poslednej majiteľky Štefánie Lónyayovej.


Aj v susednom Čunove sa zachovala socha sv. Jána Nepomuckého. Dalo mi to celkom zabrať, kým som ju tam našla.
Podunajské Biskupice - socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza v objekte patriacom ku kostolu  svätého Mikuláša, ktorý sa nachádza na Vetvárskej ulici.Aj v Petržalke je v malej kaplnke pri kostole na Daliborovom námestí  socha Nepomuckého. Keďže sa nachádza za zamrežovanými sklenými dverami, fotila sa mi dosť ťažko.Keď som si už myslela, že mám všetky bratislavské sochy Nepomuckého, dostala som informáciu, že sa mám ísť pozrieť na Kapitulskú ulicu, kde sa vo dvore z jedného domov nachádza ďalšia socha. Viac o nej TU.


Keď som raz kráčala po schodoch Primaciálneho paláca smerujúc si to do Zrkadlovej siene, všimla som si, že pod schodiskom je nejaká socha. Drevená, teda interiérová. Také nezbieram, no okolo tejto som neprešla bez toho, aby som si ju tiež nevyfotila.
V Bratislave, v mestskej časti Rača, by mala byť ešte ďalšia socha Nepomuckého. Hoci som na mieste, kde by sa mala nachádzať, bola už trikrát, nepodarilo sa mi ju vidieť.