streda 13. februára 2019

Nové Zámky


Na pamiatku skončenia epidémie podľa návrhu talianskych majstrov postavili v Nových Zámkoch v roku 1749 sochu Svätej Trojice, Morový stĺp svätej Trojice. Socha je v barokovom štýle, ale jej časti majú aj rokokové prvky. Nachádza sa uprostred námestia a na osových úsekoch piedestálu sú situované tri stojace plastiky svätcov, jedným z nich je aj   sv. Ján Nepomucký.