streda 13. marca 2019

Sereď


V Seredi som našla dve sochy Nepomuckého. Jedna je súčasťou Stĺpa Najsvätejšej Trojice. Ten stojí vľavo od kostola. Pochádza z obdobia neskorého baroka, z druhej polovice 18. storočia. Druhou je veľmi staručká socha blízko Váhu. Socha sa na tomto mieste spomína už v 18. storočí, dnes stojí  na vyvýšenine, blízko plota areálu s názvom Ku campingu.